Dok hiljade ljudi gladuju u BiH, samo u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci se dnevno baca petsto tona hrane!

28

To su potvrdile godišnje analize javnih komunalnih preduzeća u ovim gradovima, a podatci su uzeti za tuzlansku i banjalučku regiju, dok se podatci za Sarajevo  odnose samo na gradsku deponiju smeća.

Potparol sarajevskog komunalnog preduzeća“Rad“, Mirza Ramić je istakao da prema njihovoj analizi, hrana čini oko deset posto ukupnog otpada na dnevnoj bazi, što praktično znači da se samo u gradskoj zoni Sarajeva baci između 60 i 65 tona hrane svaki dan.

Osim hrane koju bace stanovnici ovih gradova, veliki procenat čini  i hrana kojoj je istekao rok, trulo voće i povrće koje bacaju prodavci i skladištari, tako da se u  kontejnerima u blizini pijaca i velikih tržnih centara, uglavnom nalazi odbačena hrana.

Ova hrana bi se mogla iskoristiti na mnogo načina kao na primjer da se prije samog isteka roka upotrebe ili potpunog truljenja donira javnim kuhinjama ili da se nađe drugi način da dođe do onih kojima je potrebna , ali je potrebno vršiti edukaciju potrošača i zakonski regulisati ovu oblast.

loading...