MAJKE dvoje i više djece imaju PRAVO NA DOŽIVOTNU NAKNADU!

83

Novi Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti se počeo primjenjivati od septembra  2017. godine u Bosni i Hercegovini.

U Crnoj Gori se već neko vrijeme primjenjuje, a i Srbija ga je uvela 2017. godine. Prema ovom zakonu majke koje imaju dvoje ili više djece, kao i one koje su roditelji ili staratelji djece sa posebnim potrebama imaju pravo ostvariti doživotnu mjesečnu naknadu, uz određene uslove.

Ukoliko je žena majka dvoje djece i ima 20 godina radnog staža predviđena je naknada od 330 eura, a ako je majka više od četvoro djece i ima 15 godina radnog staža naknada je ista.

 

Majke sa dvoje i više djece koje imaju 15 godina staža i koje su prijavljene na Zavod za zapošljavanje BiH  primat će po 193 eura. Staratelji ili roditelji djece koja imaju posebne potrebe također će primati po 193 eura.

Ukoliko žena ispunjava date uslove i uzme ovu naknadu, morat će se odreći plate ili penzije, tj, može primati samo jedno od navedenog.

Radi bolje primjene zakona, Ministarstvo socijalnog staranja i rada propisalo je pravilnik prema kojem će se centri za socijalni rad rukovoditi po pitanju doživotne naknade.Tako se prilikom predavanja zahtjeva za naknadu trebaju priložiti rodni listovi djece, potvrda o radnom stažu i dokaz da nemaju pravo na penziju.

loading...