Da li je istina da koristimo samo 10% našeg mozga?

19

Mozak je najsloženiji organ u ljudskom tijelu. Isto tako najmanje informacija o tome kako neki organ funkcioniše, naučnici su upravo uspjeli sakupiti o ljudskom mozgu. Poznato je da prosječna težina mozga odraslog čoveka iznosi 1.350 g i sadrži 100 milijardi neurona.

U svijetu je uvriježeno mišljenje da ljudi koriste samo 10% funkcija svog mozga. Međutim, naučnici ovu zabludu pobijaju i odbacuju njenu istinitost. O ovome su čak provođene i ankete, i ustanovljeno je prema jednoj od njih, da čak 65% Amerikanaca vjeruje da ljudi koriste samo 10% mozga.

Američki neurolog Beri Gordon, tvrdi sasvim suprotno. On kađe da je ljudski mozak skoro uvijek i skoro u potpunosti aktivan. Funkcionalna magnetna rezonanca, koja mjeri aktivnost ljudskog mozga dok osoba obavlja više aktivnosti je pokazala da je većina mozga aktivna, pa čak i kad obavljamo i najjednostavnije radnje.

Čak štaviše, veliki dio našeg mozga je aktivan i kad odmaramo ili spavamo.  Procenat aktivnosti mozga je različit od osobe do osobe, a zavisi i od toga šta radimo i o čemu razmišljamo.

 

 

 

loading...