EMIR KUSTURICA: Cijela moja porodica je srpskog porijekla i kraj priče!

172

Razni srpski istoričari i dan danas pokušavaju da dokuče zašto se Srbima smatraju samo hrišćani pravoslavci, odnosno zašto se kao nacionalna odrednica uzima povezanost sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Još od vremena Vuka Stefanovića se smatralo da su Srbi narod koji ima tri vjere, i da se kao nacionalna odrednica uzima jezik, te da pored Srba pravoslavaca postoje Srbi katolici i Sri muslimani.

Ipak Vuk u svojoj analizi priznaje da se samo pravoslavci koji se mole Bogu nazivaju Srbima, dok se Muslimani radije nazivaju turcima, mada tek svaki stoti od njih zna turski jezik.

 

Pitanje je da li je Srpska pravoslavna crkva ta koja je dovela do ovoga svojim insistiranjem da su samo pravoslavci pravi Srbi.

Jedan od oni koji se smatra Sbinom, zato što su njegovi preci prešli sa pravoslavlja na islam pod moranjem ili zbog nekih privilegija još u doba turskog carstva je između ostalih i Emir Kusturica.

On se čak i krstio u pravoslavnoj crkvi, a u jednom intervjuu je izjavio:

loading...