Rođeni su kao blizanci, a imaju različite očeve

263

Jedna žena u Vijetnamu je rodila blizance što i nije tako čudno. Ipak ko god je vidio dječake, primjetio je da su oni toliko različiti da to nije bilo normalno za ovakvu braću. Čak su i roditelji sumnjali da nije došlo do neke zamjene u bolnici. Ono što se ispostavilo nakraju priče je da dva dječaka jesu braća, ali da imaju različite očeve, što je unijelo još veću konfuziju u sve ovo.

Naime, kada su dječaci imali 2 godine urašen im je DNK test i ustanovljeno je da imaju istu majku, ali različite očeve. Naime dok su odrastali razlika izmešu njih je bila jasno vidljiva i prevelika čak i za dvojajčane blizance. Jedan je imao ravnu, a drugi kovrdžavu kosu i nisu ni najmanje ličili jedan drugome.

Ustanovljeno je da je muž majke otac jednog dječaka, a njen ljubavnik je otac drugog dječaka. Ovo je prvi slučaj u Vijetnamu koliko je poznato, a u medicini za ovo koriste izraz superfukundacija.

To je vid oplodnje kada  su oplođene dvije jajne ćelije, ili više njih u istom ciklusu sa spermom koja je potekla u dva ili više odvojenih seksualnih odnosa. Do sada je zabilježeno samo desetak takvih slučajeva u svijetu.

loading...