NOVI ZAKON, NOVA PRAVILA! Građani BiH od nove godine trebaju vize za ulazak u ove države EU… - Izvorno

NOVI ZAKON, NOVA PRAVILA! Građani BiH od nove godine trebaju vize za ulazak u ove države EU…

Od januara 2021. godine, će građani trećih zemelja u koje spadaju i državljani BiH, Crne Gore, Srbije , Makedonije, ali i Kosova, će dobiti odobrenja za ulazak na teritoriju EU.

Ovo predstavlja daleko pojednostavljeniju proceduru, usmjerenu ka tome da se zemlje članice dodatno osiguraju od bezbjednosnog rizika.

Naime, ulaz će biti slobodna svima koji nisu prekršili unutrašnja pravila EU, odnosno ne predstavljaju spoljnu opasnost po sigurnost građana Unije.

Navedi sistem je nazvan Evropski sistem za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), i to je po ugledu na Elektronski sistem putničke dozvole koja važi u SAD.

Vršiti će se  kontrola 39 miliona putnika iz šezdesetak zemalja koji mogu da uđu na teritoriju EU bez viza.

Putnici će biti obavezni da popune upitnik putem računara. Navedi upitnik sadrži lične podatke, informacije vezane za putovanje kao i adresu na prvoj destinaciji.