0trov koji svak0dnevn0 jedem0, ne kupujte 0v0 ni p0d razn0: Uništava vam zdravIje i izaziva 0nu b0Iest - Izvorno

0trov koji svak0dnevn0 jedem0, ne kupujte 0v0 ni p0d razn0: Uništava vam zdravIje i izaziva 0nu b0Iest

U današnjem vremenu kada svi brzo živimo i težimo ka jednostavnijim i isplativijim stvarima često može da trpi naše zdravlje.

Naime, zbog manjka vremena i znanja malo pažnje posvećujemo onome što jedemo.

Hrana koju stalno konzumiramo ne mora biti onakva kakvom izgleda.

Voći povrće koje uzimamo u marketima a ima drugačiji izgled ( najviše se odnosi na veličinu namirinice) u većini slučajeva je GMO.

Ono što još jedna istina vezana za prehranu je vezana za ribu.

Ljudi često uzimaju ribu po imenu Pangasius porijeklom iz Vijetnama koja se nalazi u rijeci Mekong.

Ova riba je štetna za ljudski organizam jer je ta rijeka zagađena i dijelom otrovna.

Ova priča je podijeljena kako bi ljudi više obratili pozornost na porijeklo namirnica koje svakodnevno kupuju.