Nemate p0jma k0lik0 je tam0 d0Ie prIjav0: Di0 tijeIa k0ji žene g0t0v0 nikak0 ne peru, ne d0 B0g p0mirisati (F0t0) - Izvorno

Nemate p0jma k0lik0 je tam0 d0Ie prIjav0: Di0 tijeIa k0ji žene g0t0v0 nikak0 ne peru, ne d0 B0g p0mirisati (F0t0)

Stručnjaci su sproveli anketu, a na njoj se nalazilo samo jedno pitanje.

Naime on su pitali koji dio tijela je nakon radnog dana najviše prljav.

Naime, svi su imali različito mišljenje. Neki su rekli da su to noge, dok su drugi ipak rekli da su to ruke i nokti.

Nekolicina je pak mislila da su u pitanju pazusi.

Dosta ljdui nema predstavu da se na nekim dijelovima tijela brže  skupljaju i razvijaju bakterije.

Naime, naučnici su otkrili da su usta dio tijela koji je zapravo najprljaviji, te se u njima bakterije najbrže razvijaju.

Svi anketirani ljudi su ostatali zaprepašteni.

U nastavku ćemo Vam otkriti  neke dijelove tijela za koje niste sumnjali.

Što više vremena ne perete zube sve više bakterija se nakuplja, pa dolazi do osipa u ustima, ili stvaranje paruti na glavu.