Svi sušim0 veš na p0grešan način, cijeli internet je p0ludi0 za n0vim trik0m: Kak0 nam 0v0 prije nije pal0 na pamet? - Izvorno

Svi sušim0 veš na p0grešan način, cijeli internet je p0ludi0 za n0vim trik0m: Kak0 nam 0v0 prije nije pal0 na pamet?

Ženama je danas definitivno potreban trik kojim će da uspjeti da signu sve kućne poslove ali i da slože veš onako kako one žele.

Problem nastaje kada na našu sušilicu jednostavno ne može da stane onoliko veša koliko bi trebalo i onda ne znamo šta da uradimo sa odjećom.

Jedna žena je odlučila da ispriča svoj trik i kako to ona suši veš a da ima dovoljno prostora.

Mi ‘obični ljudi’ prebacujemo naš veš preko žice i zbog toga nam zauzima ogroman prostor.

Žena je shvatila da će više odjeće stati ako pomoću štipaljki bude redala odjeću i tako će imati dovoljno prostora.