Cijel0 sel0 u čudu: P0klanjam0 kuću, dva auta i 30 duluma zemlje mlad0m bračn0m paru, p0trebn0 je da ispune sam0 jedan usI0v - Izvorno

Cijel0 sel0 u čudu: P0klanjam0 kuću, dva auta i 30 duluma zemlje mlad0m bračn0m paru, p0trebn0 je da ispune sam0 jedan usI0v

Dragan i Dragica su stariji bračni par koji je odlučio da mladim osobama život učine boljim i da na taj način svima poprave raspoloženje sa novom objavom.

Godinama su pokušavali da dobiju dijete ali im to nikako nije išlo zbog zdravstvenih problema.

Sada su odlučili da zbog toga daruju kuću i da se supružnici odmah mogu useliti a jedini uvjet koji imaju jeste to da i oni žive zajedno u toj kući i da se prema njima ponašaju kao prema djeci.

Tvrde i da oni imaju dosta robine, kod kojih budu svakodnevno i da često nisu kod kuće. Zbog toga se mogu slobodno useliti u kuću.