0v0 će vas 0staviti bez teksta: 87-g0dišnjak se 0ženi0 22-g0dišnj0m djev0jk0m, p0gIedajte šta se desiI0 prvu bračnu n0ć - Izvorno

0v0 će vas 0staviti bez teksta: 87-g0dišnjak se 0ženi0 22-g0dišnj0m djev0jk0m, p0gIedajte šta se desiI0 prvu bračnu n0ć

Svima je jasno da se ljubav može desiti uvijek, i svima. To se može desiti u veoma čudnim okolnostima, i sa jako različitim partnerima.

Tako su jednom priliko iz neobjašnjivih razloga, vjenčali muškarac od 87 godina, i djevojka koja je imala samo 22 godine.

Izjavili, da su bili uzbuđeni na pomisao njihove prve bračne noći.

Kako bi uzbudila muža, djevojka se sredita posebno za prvu bračnu noć.

Napravili su sebi noć za pamćenje. Djevojci je namjera itakako pošla za rukom, pa ju je tada njen suprug zadovoljio, uprkos broju njegovih godina.

Njemu je zasmetalo to što je njegova djevojka imala mnogo partnera prije njega.

Kako vi gledate na ovu situaciju?