SRBI JEDU ŽIVI OTR0V, PRODAJU NAM POVRĆE PRSKANO 5 PUTA VIŠE OD DOZVOLJENOG: Ova 2 proizvoda ne unosite u kuću! - Izvorno
admin 2022-09-30

Pomoćnik direktora Instituta za zaštitu bilja Nenad Trkulja je rekao da poljorpivrednici trebaju biti što više edukovani o sredstvima zaštite. ‘Proizvođačima voća, povrća i ratarskih kultura treba omogućiti kompletan servis, kako bi imali pravo da od njih tražimo potpuno zdravstveno bezbjedan proizdov’.

Veoma delikatna i osjeljiva stvar je primjena pesticida, naročito uslijed klimatskih promjena jer su patogeni. ‘Većina preparata gubi potpunu efikasnost, nije više da se smanjuje efikasnost, nego se u potpunosti gubi. Treba potpuno promijeniti pristup suzbijanju štetnih organizama u zaštiti bilja u takvim uslovima i za tako delikatne stvari potreebna je velikaa podrška držaave i društva'– rekao je Trkulja.

‘Jedna aktivna materija kada prođe patentno pravo, sve hemijske kompaanije i firme koje žele da zarade na njoj će je registrovnati i pod drugim imenom prodaavati. Procjena se treba uraditi šta sve od tih preparata treba koristiti. Od njih 800, možda nam ni 300 ne treba’. Da li građani mogu vidjeti po plodovima koje kupuje da li je voće i povrće bezbijedno?, Trkulja je odgovorio da je to nemoguće.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*