admin 2023-03-31

Istraživać na Odsjeku za psihologiju Univerziteta u Tokiju Akiko Takoaki je u svom dugogodišnjem istraživačkom radu sproveo razna istraživanja o psima sa jako intresantnim rezultatima, i došli su svi do istih zaključaka. Svaaki pas zna kada je prevaren, a pritom će da se sjeti ko ga je prevario, nakon čega će izgubiti povjerenje u tu osobu.

U jednom eksperimentu gdje je jedan istraživač dobrovoljac hranio nekoliko pasa, dok je drugi samo servirao prazne zdjele, koju psi nisu mogli da vide dok nisu prišli. Ista stvar je ponovljena više puta, sa vrlo zanimljivim rezultatima, svaki pas se prisjetio ko ih je prevario, te su prema njemu pokazivali ljutnju ili ravnodušnost, dok su prema osobi koja ih nije prevarila iskazivali ljubav.

Studija je pokazala da psi m0gu razumjeti i kada je neko neprijatan prema njih0voj ljudsk0j porodici i da se ponašaju u skladu sa tim. Za ovaj eksperiment su učestv0vali psi u pratnji sv0jih vlasnika i nekoliko volontera koje psi nisu p0znavali. Jedan dio volontera je zamoljeno da se lijepo ponašaju prema vlasnicima pasa u njihovom prisustvu, dok drugi dio su trebali da se ponašaju neprijatno i da galame na vlasnika uz pokazivanje agresivnih gestova. Vol0nteri su zatim ponudili hranu psimaa, oni koji su se ljubazno ponašali prema vlaasnicima naišli su na prihvatanje i ljubazn0st od strane pasa, dok su oni koji su bili neprijatni naišli na odbijanje ili neprijateljstvo.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*