admin 2023-06-01

Sin pokojnog premijera Zorana Đinđića, Luka Đinđić kao što smo već naveli u naslovu, danas ima 29 godina, a imao je samo 9 kada je ostao bez svog voljenog oca. Sigurni smo da nijednom djetetu, a pogotovo muškom nije jedn0stavno odrastati bez oca. Lukina sestra Jovana sada ima 32 godine, a pošto su djeca od Đinđića mediji i kompletna javnost su uvijek zaintres0vani za njihov privatni život. Žele da znaju kako to oni žive, šta rade i čime se bave.

Kao što možete vidjeti na slici, Luka je sada veliki čovjek, a mnogi kažu kako podsjeća na svoga oca, dok nekima nije niti sličan, ali jedno je $igurno produžio je lozu Đinđića. Luka je završio fakultet p0litičkih nauka, a njegova sestra Jovana Komunik0logiju. Izgleda za Jovanu kažu da je ista majka, a kada je u pitanju riječitost, tu kažu kako je ista otac.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*