admin 2023-06-03

Od nesretnog trećeg maja je prošlo već mjesec dana, i ovaj datum niko nikada u Srbiji neće zaboraviti, a pogotovo oni koji su ostali bez svojih najvoljenijih. Svi će takođe pamtiti i dječaka Kostu koji je počinio taj stravični zločin. Procuirlo je u javnost kako se dječak monstrum raspituje samo o jednoj osobi, a evo ko je ona.

Radi se o njegovoj mlađoj sestri, i isključivo pita za nju, ali za majku i oca nikada niti jednom nije pitao. Pitao je vještake da mu kažu da li znaju gdje mu je sestra i šta radi, a oni su mu odgovorili da se nalazi na sigurnom sa majkom, ali da ne znaju i lokaciju. Kosta je sada smješten na Klinici za neur0logiju i p$ihijatriju za djecu i mlade u Beogradu.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*