admin 2023-08-07

Većina muškaraca se zbuni kada u toku se*sa djevojke počnu da se dodiruju iako su oni tu i trude se pružiti im zaodv0ljstvo. Zbog toga se neki uvrijede i shvate to veoma lično, ali razl0g zašto to rade žene je veoma bezazlen i zapravo u njihovu k0rist. Muškarci često znaju i da spriječe žene kada u se*su počnu da se dod1ruju jer misle da su im oni dov0ljni i to što one sebe dod1ruju shvate kao uvredu za njihov ego.

Neke žene ističu da im se dešaavalo da se njihovi muškarci ponašaju kao da su ih emotivno povrijedile jer su u toku se*sa spustile ruke d0le. Žena kada se dodiruje tokom se*sa, muškarci reagiraju na dva načina: Odmah pomisle da ne uzbuđuju ženu dov0ljno i uvrijede se, ili gledaju p0zitivno na to kao da žena želi da im pokaže šta im se dopada.

To zašto se žene dodiruju u toku se*sa nije ništa l0še i nema nikakve veze sa se*ualnim spos0bnostima muškarca. Svaka žena zna šta je to što je najviše uzbuđuje i šta v0li da radi tokom se*sa. Osim toga muškarcima dok gledaju djevojku dok se sama dod1ruje može da bude jako uzbudljlvo.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*