admin 2023-08-09

Starija gospođa, ali jako atraktivna po imenu Senada Mizimović Senči je veoma aktivna na društvenim mrežama, pogotovo na TikToku gdje red0vno sa svojim prijateljima diskutuje o mnogim temama.

‘Ja sam jako komunikativna i voljela bih nekad da pokažem i drugu stranu, stvarno pokušavam da pričam sa osobama koje negativno komentarišu, ali ako se usp0stavi da to nije kalibar k0ji bi to shvatio onda mu odg0voriš kroz smijeh samo sa ‘Da u pravu si’.

‘Društvo danas ma koliko god da je napred0valo sa jedne strane, i dalje je puno k0nzervativnih predra$uda pa se tako pomalo i kultur0loški žene starije od 50 g0dina smatraju nev1dljivim, opuštenim i nese*sualnim bićima. 0kolina često vjeruje da im ljep0ta i vlastita senzualn0st ne znače ništa, jer one takve više nisu dio svijeta m0de i umjetn0sti. No, u tome nas op0vrgavaju br0jni primjeri koje ne susrećemo samo na crvenim tepi$ima, nego i na ulicama i u lokalnim prodavnicama. Ostanemo veoma iznenađeni kada vidimo d0tjeranu 55-godišnjak1nju u uskoj suknji i finim k0žnim salonkama usred dana.

‘Takav priz0r smatramo značajnijim m0dnim istupom nego 30 godina mlađu osobu u trend0vskim traper1cama. Kao jedan od razl0ga zašto tako starijim ženama ne treba trend0vska odjeća da izgledaju d0bro je taj što imaju više sam0pouzdanja i svijesti o sebi, pa je i 0djeća odraz karaktera koji u cjelinu ostavlja snažan d0jam. Veliki broj je žena koje nisu zad0voljne sa sv0jim izgledom. Naravno ne možete da vratite vrijeme i ne m0žete pon0vo da izgledate kao da vam je 20, ali možete da prihvatite sebe, svoje g0dine i uživate u njima. Svaka žena treba biti lijepa bez 0bzira na g0dine u kojima se nalaazi’- rekla je Senada.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*