admin 2023-08-17

Na redakciju jednog hrvatskog magazina stiglo je pismo čitateljice iz Njemačke koja je prepričala jedan događaj sa odmora u svom rodn0m gradu u Dalmaciji. Njeno pismo pren0simo u cijel0sti:

‘Sjedila sam nedavno s prijateljicom u jednom kafiću u svom gradu kad se st0lu pored našeg približila mlađa žena s djetetom, te starijem čovjeku rekla kako su ona i njen sin gladni, pa ako im može daati nešto n0vca. Čovjek je bez oklijevaanja izvadio novčanik i dao im nek0liko kovanica. On je po izgledu zasigurno penzioner, pa sam pomi$lila kako uz, vjerojatno malu penziju, daje novac mlad0j ženi koja bi mogla negdje da radi i zaradi, a ne pr0siti novac i u tu svrhu k0ristiti svoje dijete’.

‘Zatim je ta žena s djetetom d0šla i do našeg st0la i pon0vila istu rečenicu. Ja sam ju samo pitala zbog čega pr0si i zašto ne nađe sebi posao, te kako m0že takav primjer živ0ta davati vla$titom djetetu. Rekla sam joj i kako je obučena bolje nego ja i m0ja prijateljica’. Ona mi je odgovorila da nema posla, a inače bi radila, ali to nije istina rekla sam joj, jer u ned0statku radnika, u Hrvatskoj sve češće zap0šljavaju čak i Nepalce kojih je sve više.

‘Nije komentarisala ništa na ovo što sam joj rekla, ali je ponovo upitala, hoćete mi dati nešto n0vca? ‘Rekla sam j0j da joj neću ništa dati. Zatim je p0stala bezobrazna i rekla nam: ‘Sreću vam vašu đavo odnio, Nepalci rade svakakve p0slove, ja sam žena, ne mogu ja to raditi’.

‘Rekla sam joj da je može biti sramota, pa kako u Njemačkoj ili nekoj drugoj stranoj zemlji žene koje dođu, rade svašta. Ima ih koje čiste po b0lnicama i kućama da bi preživjele, a ona zarađuje novac tako što prosi. Nije mi odg0vorila, već se udaljila psujući, i nastavila pr0siti i ljude m0liti za novac. Maleni dječak kojeg je vodila sa sobom, nije imao nikakvu reakciju, samo je hodao pored nje i šutke sve gledao’.

‘U svakoj zemlji na svijetu ima lažnih prosjaka, ali i onih kojima je pomoć doista potrebna. No, kad dođete u sv0ju zemlju, a znate što radite u stranoj zemlji, primijetite ono što ne primijetite u zemlji u koj0j se i sami b0rite za život. Vjerovatno će mnogi da kažu, pa što se ne vratiš u Hrvatsku ako ti je težak život u Njemačkoj, ali, iako bi se mn0gi vratili, to nije tako jednostavno učiniti iz više razl0ga, a to može da shvati samo onaj koji živi u tuđini’- napisaala je ova čitateljica.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*