admin 2023-08-17

Srpska glumica Dragana Varagić je dipl0mirala glumu na Fakultetu dram$kih umjetnosti, a specijalizirala Šek$pira na Šekspirovom institutu u Sratf0rdu u Engleskoj. No, ona je ostala zapamćena kao čuvena pekarka Jag0dinka Sim0nović iz hit filma ‘Varljivo ljeto ‘68, u koju se ludo zaljubljuje Petar, lik kojeg je igrao Slavko Štimac. Više puta je izjavljivala da je za tu ulogu vezuju samo lijepe em0cije.

‘Jagodinku bih ponovo igrala. Ona je bila nešto jako komično u mom repert0aru nakon tragedija i lik0va koje sam igrala u Nar0dnom pozorištu. Izgledaala bi isto da se danas snima jer je drugaačije ne bih 0digrala’- iskreno je bila glumica.

Dragana Vargarić je početkom devedesetih godina odlučila da svoj život nastavi na drugom kontinentu, odnosno preselila se u Kanadu, evo kako ona danas izgleda:

‘U Kanaadi se sve plaanira, za sve što hoćete da uradite post0ji detaljno pisano obavještenje, tako da možete sam0stalno da funkci0nišete. Veoma se poštuje privatnost i cijeni lojaln0st. Kanada je zemlja k0ja obraća pažnju na pr0bleme i riješava ih u hodu. No, nije sve idealno, ipak, prisutna je staalna briga. Ukoliko vam se nešto ne sviđa na bilo k0jem nivou, ima mehanizama da to promijenite’- rekla je po p0vratku za domaće medije.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*