Njemačku porodicu koja se vraćala iz Hrvatske zaustavila austrijska policija: ONO ŠTO SU IM VIDJELI U AUTU ĆE PAMTITI ZA CIJELI ŽIVOT (FOTO) - Izvorno
admin 2023-08-22

Jedna njemačka porodica je učinila dobro djelo na ljetovanju, ali zbog nep0štivanja protokola, skoro da su završili u pr0blemima. Oni su naime, u Hrvatskoj na poklon dobili janje koje su odlučili povesti sa sobom u Berlin, ali plan0ve im je pomrsila austrijska p0licija.

Policija je večernjim satima 17. avgusta dobila dojavu da se u ulici Schwartzstrasse u Salzburgu u jednom vozilu nalazi mlado janje koje glasno bleji. Policija je odmah intervenisala i utvrdili su da se na zadnjem sjedištu automobila njemačkih registarskih tablica s odškrinutim proz0rima nalazi mlado janje. Porodica mu je tamo napravila mali krevet od kutije, deke i malo sijena. Policaja je ubrzo doznala da se vlasnik vozila nalazi u obližnjem pozorištu lutaka, a da je brigu o janjcu za to vrijeme p0vjerio kon0barici koja je radila u restoranu nedaleko od parkinga.

Nakon ispitivanja tvrđeno je da je porodica 49-godišnjeg Nijemca na ljetovanju u Hrvatskoj na poklon d0bila janje koje je ovca odbacila 7. jula. Kao veliki ljubitelji živ0tinja, odlučili su janje povesti na svoju farmu. Kako kažu, s transportom nisu imali problema, janje je mirno put0valo na sredini zadnjeg sjedišta, između djece koja su ga držaala.

O ovome je obaviještena veter1narska služba koja je preuzelaa janje, nazvano Čili, i predala ga 0rganizaciji za dobr0bit živ0tinja koja će se pobrinuti da janje obavi sve potrebne preglede i četiri sedmice karantene. Nakon isteka iz0lacijskog perioda, očekuje se da će 49-godišnjak moći preuzeti Čilija i odvesti ga u Berlin.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*