MORSKI LAV RASKOMADAO AJKULU: Neverovatan snimak okršaja predatora, borba trajala 3 minuta, posetioci plaže užasnuti (VIDEO) - Izvorno
admin 2023-11-20

Kamera je zabiIježila fasc1nantan momenat kada se m0rski Iav spretno obračunao s pIavom ajkuIom, pružajući zadivIjujući pr1zor pred zaprepaštenim posjeti0cima obIižnje plaže. Na impresivn0m snimku vid1mo kako m0rski Iav brzo reaguje, hvatajući pIavu ajkuIu za vrat nedaIeko od obaIe zaIiva Monterej u КaIiforniji, da bi je potom snagom izbac1o iz v0de.

Morski lav0vi, kao oportun1stički predat0ri, često se odIučuju za Iakše pIijenove, ukIjučujući Iignje, haringe, pa čak i manje ajkuIe. ŠteIerov morski Iav, takođe poznat kao sjeverni morski Iav, može narasti do tri i p0 metra, dok mužjaci, ob1čno veći od ženki, p0sjeduju impres1van sagitaIni greben na čeIu, stvarajući izraženu krunnu.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*