admin 20 Septembra, 2020

Kako prenose mediji, slavna pjevačica Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović  kupili su parcelu na Fruškoj gori. Naime, parcela se nalazi  na lokaciji Rastik, iznad Divoša, odnosno između Divoša i Stare Bingule, a njena namjena bit će hotelijerstvo i vinski  turizam.

Lepa Brena i Boba pokreću novi biznis, odlučili se za jedno malo selo -  Express

Inače, slavna pjevačica je novac od prodaje ” Grand produkcije ” odlučila uložiti u novi biznis, a kako je u pitanju zarada u vrijednosti većoj od 15 miliona eura odlučila je da to bude vinski turizam i hotelijerstvo.

Lepa Brena i Boba Živojinović: Božić u egzotičnom Dubaiju (foto)

Naime, ona i njen suprug Boga odlučili su praviti vino, jed­nu vr­stu ro­zea, bo­je lo­so­sa, ko­je je, pre­ma nje­nim rije­či­ma, vi­še na­mje­nje­no že­na­ma,nego muškarcima. Prema njihovim riječima biznis oko vina, vo­di­će Bo­ba i Fi­lip Ži­vo­ji­no­vić. Za Ame­ri­ku pro­mo­ci­ju će ra­di­ti Fi­lip, a Bo­ba za Ho­n­g­ko­ng, a ci­lj je osvo­ji­ti  i ki­ne­sko tr­ži­šte.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*