admin1 13 Januara, 2021

Predhodna godina je cijeloj planeti donjela nezapamćenu prijetnju, sve države svijeta se još uvijek pokušavaju boriti sa posljedicama pandemije koje su zahvatile ne samo zdravstvene sektore svih zemalja, nego su usporile, a u određenom trenutku i zakočile bilo kakav ekonomski rast.

Tokom lockdowna su mnoi bitznisi šrestali sa radom, te je dolazilo do otpuštanja radnika iz raznih razloga, ali primaran je bio nemogućnost postizanja zarade u određenim poljima i samim tim nemogućnosti plaćanja radnika.

Kriza prouzrokovana pandemijom će uticati i na ekonomske migracije, do skora su ekonomske migracije bile poželjne u mnogim državama jer su se mnoge suočavale i sa prirodnom depopulacijom.

Kako stručnjaci navode potreba za radom tokom pandemije se u Austriji i Njemačkoj enormlno spanjila.

Kako mediji navode nezaposlenost u Njemačkoj je porasla sa 0,7 posto na 5,8%, a samo tržište rada je osakaćeno zabranama kontakata.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*