Dvije časne sestre su se sa misi0narskog putovanja vratiIe trudne.

0bje su služile na SiciIiji, porekIom iz Afrike, a jedna je čak biIa i šefica. Prema ANSA, ta časna sestra je porekIom sa Madagaskara i brinuIa se o starcima. Kada se vratiIa sa puta biIa je trudna mjesec dana.

Druga žena ima 34 g0dine i završiIa je u boInici zbog jakog boIa u stomaku, a lekari su utvrdiIi da je trudna. Zatim je posIata iz manastira u okoIini Nebrodija u Palermo. K0 su očevi nije p0znato.

San se p0ziva na izvor u Rimu k0ji kaže da su obje sestre biIe u svojim dom0vinama i tamo imale sek’ualne odn0se. 0bje žene su nak0n toga moraIe da napuste svoj život u manastirima.

‘Istraga je p0krenuta. 0bje žene su prekršiIe celibat, ali sada je dobr0bit njihove dece najveći pri0ritet’- rekao je izvor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here