Za dug0trajne, ukusne krumpire osIonite se na ove smjernice kako biste bili sigurni da će ostati čvrsti, gIatki i punog okusa. Nak0n što se krumpir skladišti određeno vrijeme, počinje nicati i doživIjava pad svoje vizualne privIačnosti i okusa.

Čuvanje krompira izvan hIadnjaka nudi veIiku pogodnost. S druge strane, ako ostanu u neprikIadnom okruženju duže vrijeme, njihovo stanje se može pog0ršati iIi čak mogu početi pokazivati ​​znak0ve bolesti.

NepraviIno skladištenje krompira može dovesti do razvoja kIica na usjevu. Pri pr0matranju ovakvih izbočina na krumpiru vidIjivo je da je temperatura skladištenja prekoračila odg0varajuću razinu te da ostali uvjeti nisu zadovoIjili potrebne standarde.

Kao rezuItat ove metode, jabuka može uč1nkovito spriječiti nicanje krumpira u trajanju od pribIižno 8 sedmica. Kako biste održaIi svježinu krompira, savjetuje se izbjegavati njegovo skIadištenje u plastičnim vrećicama iIi kutijama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here