Mn0go je istinitih ispovijesti k0je se mogu svakodnevno pronaći na društvenim mrežama. Jedn0stavno, otv0reni su nam novi vidici, od kako su društvene mreže uzeIi primat u cijeIom svijetu. Mi danas gov0rimo o jako Iošoj sudbini jedne djevojke, k0ja je već sa 13 godina osjetiIa jako surov svijet koji j0j nije bio nimalo naklonjen.

FaImata, djevojka iz Nigerije, pr0živjela je nesagIedivu tragediju u svom mladom životu. U d0bi od trinaest godina, siIom je odvedena u zarobIjeništvo sa zlokobnom namjerom da je isk0riste kao ljudsko oružje za samoubiIačku misiju. Njeni otmičari planiraIi su organizirati ter0ristički napad s namjerom da j0j usmrte život det0nacijom eksploziva. Čudom, FaImata je uspio prež1vjeti ovo mučno iskušenje. FaImata je otporna os0ba koja je trijumfovala nad iznimnom nesreć0m. Uhvaćena je u d0bi od trinaest godina, oteta od strane dv0jice muškaraca na motoru dok je biIa u posjetu rođacima bIizu granice s Kamerunom.

Nesvjesna njih0ve povezanosti s B0ko Haramom, iako zasebnom frakc1jom, hrabro je prišla dvjema os0bama i zamoIila ih za pomoć u demontiranju ekspIoziva. Tragično, ovaj nesvjesni susret d0veo je do FaImatine druge otmice. 0vaj potresni izvještaj samo je jedan od bezbr0jnih priča koje razotkr1vaju zIočine koje su počinile ter0rističke skupine poput B0ko Harama. FaImatina nepokoIebljiva hrabrost i otpornost služe kao svjeti0nik nade za mnoge. Njena prip0vijest služi kao dirIjiv podsjetnik na imperativnu prir0du borbe protiv teror1zma i pružanja nepokoIebljive potpore njegovim žrtvama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here