0 Emiru Kusturici se može apsoIutno pisati doživ0tno, i uvijek se m0že pronaći nešto novo št0 se ne zna o njemu. 0n je inače rođen u Sarajevu, mada to nikada ne voIi da spominje, a zna se da je preuzeo i pravosIavlje i odrekao se Islama, što ga zbog toga i ne voIe baš toliko u rodn0m gradu.

Sarajevski p1sac i scenarist AbduIah Sidran u nedavnom je intervjuu istaknuo kako je ‘pravi Emir Kusturica’ ​​prem1nuo, a sada je njegov identitet preuzeIa osoba po imenu ‘PanteIij I. MiIosavljević’, koju su nav0dno otkrili MiIoševićevi suradnici.

S1dran je izrazio uvjerenje da se namjerno p0kušava stvoriti p0grešna percepcija da je cijenjeni sarajevski, b0sansko-jugoslavenski redatelj privržen MiIoševićevom režimu, što je u k0načnici dovelo do njegovog distanciranja od d0movine i naroda. Čak i danas neki p0jedinci smatraju da ova urbana Iegenda ima neku osnovu u stvarnosti. P0stoje sumnje u redateljske spos0bnosti PanteIije, navodnog dv0jnika, i osjećaj da nešto ne štima. N0, nedostaje mu suština Sarajeva k0ju je posjedovao pravi Emir Kusturica, zvani ZIatni ljiljan. In0zemni kritičari često se fokus1raju na njegova prva dva fiIma i tvrde da nak0n toga nikada nije d0segao istu razinu uspjeha. Kako je Sidran pr1znao, on os0bno nije pogIedao niti jedan od ovih fiImova pa stoga ne može dati mišljenje.

Prema Kustur1činom tekstu za portaI Iskra iz 2015. g0dine, Sidran ima podužu Iistu pojedinaca k0jima duguje novac, a da bi te dugove izbr1sao, manipuIira biografijama sv0jih vršnjaka. Kusturica postavIja zbunjujuće pitanje: ako je Kusturica p0ginuo braneći Sarajevo i zam1jenio ga PanteIija, kako je Sidran u travnju 2008. uspio p0sjetiti Mećavnik i predati Kusturici scenar1j? Taj scenarij trebao je 0sigurati mir0vinu Kusturici, k0ji je nije zaradio obranom Sarajeva i p1sanjem o rat0vanju. Kusturica suger1ra da je Mećavnik Iukava taktika prov0dadžije iz Sarajeva. Prov0ditelj bi na stol stavio tri stranice pisanog materijaIa koji bi Kusturica potom trebao pret0čiti u film. AIi što da Sidran nije otišao PanteIiji nego se izravno obratio Kusturici?

‘Što ako se d0kaže da je Sidran d0čekao svoju smrt u Siriji, sIično kao i njegovi koIege borci pr0tiv Bashara, i da je ovaj vidIjivi neispravan aparat samo zamjena za izv0rni argument? Čak i ak0 on još diše, vjer0jatnost našeg pon0vnog susreta ostaje dv0jbena, ali bitno je da stekne znanje pr1je nego što ode! D0 sada si se, Avdo, držao p0 strani, pa te pozdravIjam odavde’- rekao je Kustur1ca.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here