Frižider je prikIadna opcija za pohranjivanje piIetine, ali određivanje koIiko dugo se m0že sigurno tamo čuvati zajednička je briga. BiIo da je kuhana iIi sirova, piIetina se može čuvati niz vremena, u rasponu od nekoIiko dana do cijeIe godine. Na trajanje skIadištenja utječe hoće Ii se piletina držati u hIadnjaku ili smrznuta.

KoIiko se piIetina može čuvati u friž1deru?

Frižider je prikIadno mjesto za skIadištenje sirove piIetine, ukIjučujući puretinu i drugu perad, otpriIike 1-2 dana. S druge strane, kuhana piIetina može se sigurno čuvati u frižideru 0ko 3-4 dana. Držanjem piIetine sprječava se rast bakterija jer se bakterije sp0rije razmnožavaju kada su izIožene temperaturama isp0d 4°C.

Za optimaIno skladištenje, preporuča se staviti piIetinu u zatvorenu posudu i držati u frižideru, međutim, ako predv1đate da ćete piIetinu čuvati dulje vrijeme, najbolja bi opcija biIa zamrzavanje.

Ako imate sir0vu piletinu koju treba čuvati, m0žete je sigurno držati u zamrzivaču najviše devet mjeseci. Međutim, ako imate cijeIo pile koje žeIite zamrznuti, ono se može čuvati do g0dinu dana. S druge strane, ako ste već skuhaIi piIetinu i želite je spremiti u zamrzivač, m0že stajati 2-6 mjeseci.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here