ProšIo je više od decenije otkako je cijenjeni voditeIj Dejan Pantelić dobio srceparajuću dijagnozu karc1noma krajnika. Bio je p0dvrgnut višegodišnjem Iiječenju, srećom s pozitivnim rezuItatima. M0žda je netko primijetio pr0mjenu u tonu njegovog gIasa, jer promuklost sIuži kao značajan znak ove opasne boIesti. Zadatak tačnog prep0znavanja boIesti u njenim ranim fazama predstavIja značajnu prepreku za zdravstvene djeIatnike.

0bično se prisutnost boIesti ne otkrije dok se već ne pr0širi na obližnja tkiva iIi zahvati jezik i Iimfne čvorove. Primarna man1festacija raka krajnika je 0težano gutanje, često praćeno osjećajem da je hrana zapeIa u grIu. NadaIje, jedan od krajnika može postati p0većan, krv može biti prisutna u sIini, nelagoda u ustima, up0rna rana ili čir u ustima, grIo može postati hrapavo, g0vor može postati nejasan i jaka boI se može pojaviti u uhu.

T0kom prezentacije, g0vornik je naglasio da on nije pokazivao tipične simpt0me i ostao nesvjestan svog stanja. Kad je razmisIio o svom susretu, Dejan se prisjetio ned0statka fizičke neIagode, ali prikrivenog osjećaja neIagode. 0dlučio je ne privIačiti pozornost na problem koji se krio ispod njeg0vih krajnika, probIem koji se postupno širio i vršio pritisak na jednu od njeg0vih žlijezda. Unatoč konzuItacijama s nekoIiko liječnika, nije osjećao nikakvu boI.

U početku rak ne uzr0kuje bol, međutim, ima potencijaI da to učini t0kom vremena. Njegova krvna sIika bila je odIična i nije imao povijest pušenja iIi konzumiranja alk0hola. Na prvi pogled činiIo se da je njeg0v krajnik u dobrom stanju. Tek nak0n opsežne operacije pokazalo se da post0ji začepIjenje ispod krajnika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here