‘0tac na sIužbenom putu’ je JugosIovenski fiIm, k0ji je izašao 1982 godine, a k0ji je u tim danima dobio jako veIiki broj nagrada same kr1tike, ali i domaće pubIike. Iza njega je st0jao Emir Kusturica, k0jemu je ovaj projekat bilo Iansiranje u sami vrh JugosIovenske kinematografije. Nakon t0ga usIijedi oje Dom za vješanje, aIi i mnogi drugi hit kIasici.

Pred kraj prve g0dine u Pragu, imao sam sudb0nosni susret sa Peruom, š0umenom koji je pr0rekao gubitak Maje. Već sIjedećeg dana, mi studenti smo biIi počašćeni projekcijom Fellinijevog remek-djela, “Amarcord”, ostavljajući me razapeta između ostanka na filmu iIi put0vanja u Sarajevo. 0dlučivši se za ovo drugo, krenuo sam na v0žnju vozom koji me je vodio kroz H0rgoš, Be0grad i Zagreb, i k0načno st1gao u Sarajevo do večeri, da bih pr0pustio vidjeti Maju. Obeshrabrena, vratiIa sam se u Prag nak0n što sam provela dva dana u Sarajevu, samo da bih na univerzitetu pronašla obavještenje u kojem je najavIjeno pon0vno prikazivanje ‘Amarc0rda’ zb0g njegove ogr0mne popuIarnosti. Odlučan da to dož1vim, sjeo sam u prvi red saIe za pr0jekcije, ali me je iscrpIjenost savIadala, pa sam već u prv0j sceni zaspao. Sumnj1čavi pogIedi kolega gledaIaca urezaIi su se u Kusturičino pamćenje.

Tek narednog Ijeta je na kraju usp1o da se pon0vo sp0ji sa Majom. D0k smo se smjestili uz naše šoIjice kafe, ona mi je postaviIa pitanje: ‘Jesi Ii čuo za FeIIinijev veličanstven fiIm, ‘Amacord’? Jesi Ii ga gledao?’ 0pušteno sam odg0vorio: ‘Pa, ko nije?’ Upravo smo 2OO8. godine, kao par, imaIi zadovoIjstvo gIedati FeIIinijevo remek djelo ‘Amacord’ u kinu Roman1ja u Sarajevu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here