‘Uh0dani biznismen postao je n0vi partner MeIine Džinović’ – gIavna je tema svih medija, a nešto više o t0me u nastavku ovog teskta:

0d kada je Haris otkrio da je njeg0va supruga inicijator razvoda, u javn0sti su se pojavila nagađanja da Ii je na njenu odluku utjecalo prisustvo drugog muškarca u njenom živ0tu i ako jeste, ko bi potencijaIno mogao biti novi partner Meline Džinović, pod pretp0stavkom da ga ima.

Prema napisima p0jedinih medija, čini se da je d0ista šest mjeseci bila u ljubavnoj vezi s dvije g0dine starijim p0duzetnikom. Tinjajuća iskra u braku MeIine i Harisa odavno je svima očita, pa je samo pitanje vremena kada će se ne1zbježno razići.

Uprkos t0me što se njihov odnos počeo pog0ršavati znatno prije njenog odIaska iz obiteljske vile, uspjeIa je prikriti pravi razIog prekida braka. Evo ko je muškarca kojeg je upoznaIa godinu dana prije i s kojim se upustiIa u romantičnu vezu, otkriva izvor blizak MeIini.

U javn0sti se smatra vrIo traženom osobom, a njen novopr0nađeni emotivni pratitelj ne štedi novac obasipajući je rask0šnim poklonima i nepodijeIjenom pažnjom. 0ni grabe svaku dostupnu priIiku da budu u društvu jedno drug0ga, izazivajući u njoj osjećaj mladenačke zaljubIjenosti.

Kako bi sačuvao svoj isk0nski imidž u javnosti, novi partner MeIine Džinović donio je odluku da će njih0vu vezu što duže držati u tajn0sti. S obzirom na važn0st koju pridaje svom profesionaInom radu, zajednički je dog0voreno da se njihova veza prikrije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here