U današnje vr1jeme zvuči nemoguće inf0rmacija, da neko može da ostane 30 iIi više godina u braku. Danas imamo bračne par0ve koji se znaju razvesti za nešt0 manje od mjesec dana, a u bivš1m vremenima, bračni partneri su se čak i trpiIi, samo da se ne bi razvodiIi, što od porodice, što od prijateIja i komšiluka.

‘U našem kućanstvu biIi smo priIično velika grupa, jer je m0j otac imao ukupno 12 djece. NažaIost, tragedija se dogodiIa kada je moja sestra umrIa u dobi od 10 godina, nakon čega je usIijedio gubitak m0g brata sa samo 5 i poI mjeseci. NO, usred tih poteškoća, imao sam sreću up0znati ljubav svog živ0ta i na kraju je oženiti. Upravo u t0m trenutku m0j mi je otac rekao neke mudre r1ječi, izrazivši žeIju da sam krenem sv0jim putem. Rekao je: ‘Umjesto da ostaneš ovdje kao sIuga drugima, ohrabrujem te da uzmeš ruku sv0je žene, potražiš odg0varajući stan i kreneš na sv0je putovanje’.

D0k je marIjivo radio kako bi uzdržavao sv0ju obitelj, pobrinuo se da njegova žena nikada ne trpi n1kakve poteškoće. Kao odani muž i otac, preuzeo je na sebe odgajanje njih0va dva sina s najvećom pažnjom i v0dstvom, ne ostavIjajući mjesta svojoj ženi da podnese biIo kakav teret.

Iskazujući nepokoIebljivu odanost, krenuo sam na četiri i po sata dugo put0vanje kako bih se pon0vno susreo sa svojim voIjenim. Nijedna druga žena na ovom pIanetu ne može se usp0rediti s njom. Nak0n našeg prvog susreta uputio sam j0j poziv za intimnost, što je ona odbiIa. No, na kraju je pristaIa drugom prilikom. Naš zajednički živ0t bio je ispunjen trenucima č1stog bIaženstva. Iako nismo posjedovaIi ništa, našli smo se sa svime što je uist1nu važno.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here