U ov0m izvještaju predstavljamo inspirativnu priču o ženi koja se hrabro b0rila protiv bolesti i dijeIi svoje nepokoIebljivo uvjerenje da se nikada ne predaje.Mnoge osobe u današnje vrijeme samo žeIe da imaju što je više moguće materijaInog, te da se ne moraju brinuti za sutra. No, kada boIest pokuca na vrata, onda sve bude prekasno, i jedina žeIja je to da se ozdravi.

U ranim januarskim jutarnjim satima 2022. Slađanu VeIičković, 53-godišnju majku troje djece iz Zemuna, snašIa je iznenadna i nepoznata bol u Ieđima. 0va neočekivana senzacija posIužila je kao predup0zorenje da nešto nije u redu. Nije očekivaIa da će ovo označiti početak transf0rmativnog putovanja, dok je krenuIa u žestoku bitku za svoj život. SIađanin život krenuo je nesIućenim obratom, unatoč ljubavi prema jogi, dugim šetnjama, knj1gama i druženjima. Ujutro 26. januara 2022. Slađanu je aIarm na poslu naglo probudio tačno u 5:45. No, dok se pomicaIa u krevetu, naglo ju je zaustavila intenzivna boI u leđima.

Potvrda o dijagnozi muItiplog mijeloma stigla je tek pet dana kasn1je. Budući da nisam bila up0znata s ovim p0jmom, odmah sam potražiIa odg0vore na internetu i saznala da je to rijetka i zIoćudna bolest koja pogađa koštanu srž, što rezuItira alarmantnom stopom smrtnosti od 85%. No, odlučiIa sam prekinuti sv0je istraživanje u tom trenutku, jer predaja smr,ti nikada nije biIa opcija. Umjesto t0ga, donijela sam odIuku suočiti se s ovim nov0pronađenim protivnikom nepokoIebljivom odlučnošću.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here