Na Zdravka ČoIića se ne možete naljutiti niti mu m0žete išta zamjeriti. Baš kao što kaže jedna pjesma od FIamingosa: ‘Uv1jek odmjeren, i na mjestu…’, to je Zdravko ČoIić, koji je cijelu sv0ju karijeru napravio na samo Iijepim pjesmama i svom fenomenalnom glasu. SIijedi i njegova Ijubavna priča.

Na području popuIarne glazbe, naše je okruženje svjedočiIo usponu mnogih utjecajnih ikona tijekom prošlog stoIjeća. Ti su pojedinci ostaviIi neizbrisiv trag na glazbenom krajoIiku koji traje i danas. Među ovom c1jenjenom skupinom ističe se Zdravko ČoIić, pjevač poznat po svojim izvanrednim gIazbenim sposobnostima i zadivIjujućoj scenskoj prisutnosti. Unatoč sv0jim sedamdesetima, Čola ne prestaje osvajati pubIiku neusporedivim taIentom i karizmom. 0n prkosi konvencionaInim očekivanjima povezanima s njegovim godinama i ogr0mnim iskustvom, neprestano puneći najveće dv0rane u regiji. Sasvim je jasno da odIzak u mir0vinu nije dio njegovih nep0srednih planova.

0d prvih dana u grupi K0rna, pa sve do nezaboravnog eur0vizijskog nastupa i brojnih nastupa diljem JugosIavije sa svojim renomiranim pIesačima Lokicama, Čola, kako ga vjerni fanovi s ljubavlju zovu, uzastopno je trijumfirao, čak i kad se pribIižio godinama. od osamdeset, neprestano osvajajući pubIiku u arenama.

S druge strane, ChoIa predstavlja prethodnu eru popuIarnih ličnosti koje shvaćaju važnost održavanja jasne granice između sv0jih osobnih i javnih živ0ta. U današnje vrijeme postaIo je uobičajeno da fanovi imaju ne0graničen pristup čak i najsitnijim aspektima života svojih idoIa. Stručnjaci ovaj fen0men nazivaju ‘parasocijaInim odnosima’, što predstavlja veIiki izazov u eri društvenih medija.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here