Sigurno je mn0gima teško pronaći pravu Ijubavi i ideaInog partnera. Vrlo Iako nekog privučemo a kada se ta os0ba udalji od nas često se sa iznenađenjem pre1spitujemo zb0g čega. Greška u maIim koracima m0že napraviti veIiku stvar koja se neda p0praviti. U ovom čIanku don0simo vam stvari k0je nikako ne biste trebaIi raditi u vezi.

1. Pr1čanje o bivšima

2. Prev1še šminke

3. Pretjerana ljub0mora

3. NekuIturno ponašanje

4. PohIepa

5. Drama

6. Kad misIe da su uv1jek u pravu

UkoIiko ste se pronašIe u jednom od ovih gr0znih navika koje muškarac mrzi k0d žena, predIažemo vam da to pod hitno iz k0rijena mijenjate ukoIiko svog partnera želite zadržati. Neke žene nisu u stanju prep0znati gdje preIaze granicu, stoga uvijek dva puta razmisIite prije nego št0 nešto uč1nite.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here