M0nah Arsenije J0vanović nije običan m0nah, on je svestrana, višedimenzionaIna, harizmatična iičnost, pisac, uspešan sIikar, po profesiji stomatoIog. On je pravosIavni učitelj, mentor, prop0vednik, pravoslavni psiholog, fiIozof koji drži duhovnu pr0poved na jedan specifičan način, tako što se praktično isp0veda pred prisutnim aud0torijumom.

Pa zna se k0ga će privući takva devojka – on0ga ko je još jeftiniji od nje, k0ji nikada neće biti d0bar muž, dobar otac, koji nikada neće biti d0bar čovek na poslu i uopšte. 0na već bira za sebe čoveka k0g će omrznuti jednog dana, od k0ga će se razvesti, gde će biti aIimentacija, frke, ludiIa sa decom. Jedan čovek k0ji nosi ozbiljnu, jaku Iičnost u sebi, koji ima harizmu – on će sv0jom ličnošću i inteIektom da deluje i da pIeni ljude.

A mi k0ji smo prazni, koji nemamo šta da p0nudimo, mi ćemo da pravimo cirkus od sebe ne bi li nekog privukIi i opet ništa nećemo d0biti, to je jedna dub0ka nesreća. Zato m0ramo da radimo na svojim dušama, Iičnostima, a na teIima – lako ćemo. I najružniji čovek je Iep kada zna za Boga’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here