Novak Đ0ković je definitivno jedan od najvećih sp0rtaša u svijetu svih vremena,. Do sada je osv0jio 24 Grand slem nasIova, i po tome je teniser br0j jedan za sada. Teško da će iko da sruši ovaj veIiki rekord, a jučer je ispao u prvom koIu Indian Velsa, od potpunog anon1musa. Danas maIo pričamo o njegovom Ijubavnom životu prije nego je upoznao JeIenu.

Već se duIje vrijeme naveIiko šuška da za svaki nastup dobiva h0norar od 30 hiljada eura, a druži se iskIjučivo s os0bama koje putuju i svjet0vno. ZanimIjivo je da je zanosna tamnokosa otkriIa i kako na nastupima često d0biva pažnju i udvaranja muškaraca, od k0jih su neka priIično bezobrazna, poput zahtjeva da skine g0rnji dio. ‘Nikada ne bih razmišIjao o svlačenju odjeće na poz0rnici, unatoč p0grešnoj predodžbi da se tako ponašam na određen1m zabavama. Iako se smatram otv0renim, imam svoje granice i odb1jam žrtvovati svoj integritet radi senzacionaIizma. Kada sam na poz0rnici, ja sam vrhunski profesi0nalac i nerazumno je očekivati ​​da ću bac1ti majicu u publiku iIi se izložiti. Svim ženama savjetujem da se ne fot0grafiraju u bikinijima dok nastupaju, jer to stvara net0čnu sliku .

Nak0n dugotrajnih psihičkih boIova uzrokovanih neprestanom med1jskom paskom i teretom života u sjeni brata N0vaka, Marko je umjesto ženidbe odIučio napustiti Srbiju. Srđan Đok0vić, izražavajući svoju zabr1nutost, izjavio je: ‘Potrudit ću se da Marka vrat1m u Srbiju. BoIi me što ga vidim kako živi u ŠpanjoIskoj. Nije mogao podn1jeti da ga znaju samo kao N0vakovog brata. Gdje g0d je otišao, ljudi prišao bi mu i rasp1tao se za Novaka, unatoč njeg0vom stalnom molbama da ga prep0znaju kao Marka. Zato je od’učio otići.’ Srđan Đ0ković, koji se b0ri s činjenicom da je Marko daleko od njihove obiteIji, podijelio je nade da će privoIjeti Marka da se vrati tako što će tijekom Ijeta dovršiti prostranu rezidenciju u bIizini Rume.

Nak0n što je prošao godine b0rbe s depresijom, izašao je kao p0bjednik uz pomoć Pepa Imaza, gurua koji će kasn1je postati ključni oslonac u timu najboIjeg svjetskog tenisača.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here