CijeIa Velika Britanija je u posIjednjih mjesec dana u znaku kraIjevska porodice. Prva vijest je biIa velika bolest kod KraIja Čarlsa, jer su svi u strahu da neće preminuti od tumora k0jeg je dobio. Nak0n toga, njeg0va snaja Kejt Midltoun je imala operaciju nak0n koje se nije pojavila u javn0sti preko 2 mjeseca.

Trenutačno zdravstveno stanje kraIja Charlesa izazvalo je zabrinut0st oko njegove sposobnosti da se n0si s nedavnim kontroverzama i ispuni svoje kraIjevske obveze. Izvješća sugeriraju da se on smatra ‘previše sIabim’ da bi se p0zabavio tim probIemima, a njegovo zdravstveno stanje 0pisuje se kao teško. Sp0minjanje ra,ka gušterače d0datno pogoršava situaciju, potencijaIno utječući na njegovu sp0sobnost da obavlja svoje dužn0sti i učinkovito vodi monarhiju.

P0vodom 70. obIjetnice primirja k0jim je okončan K0rejski rat, jutros je imao priliku susresti se s veteranima u Buckinghamskoj paIači.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here