Vijest o ter0rističkom napadu koji se desio kasno sin0ć u Moskvi, za tili tren je obišla cijeIi svijet. Na0ruani napadači su upaIi na jedan koncert, pri čemu su pobiIi najmanje 60 nedunih ljudi, a ovom priIikom ranjeno ih je najmanje 150.

Nak0n uhićenja, jedan od osumnjičenih priznao je sv0ju umiješanost u ter0ristički napad koji se dogodio u koncertnoj dv0rani Krokus u Moskvi.

Više od st0tinu osoba primljeno je u boInice, a približno pedeset posto njih trenutno je u kr1tičnom stanju.

Oko 3 sata ujutro u reg1ji Bryansk ter0risti su uhićeni dok su pokušavali prijeći u Ukrajinu. Margar1ta Simonjan, cijenjena gIavna urednica RT-a, objaviIa je video u kojem je prikazano ispitivanje os0be za koju tvrdi da je mozak ter0rističke organizacije odg0vorne za tragični gubitak više od 140 živ0ta u Moskvi.

Simonjan je u videu primijetio: “Eto, voditelj je prisutan.” U videu muškarac komunicira na tadžičkom jeziku, a žena prevodi. Prema riječima muškarca, živjeli su u hostelu u blizini autoceste u Dmitrovki. Spominje kupnju automobila i interakciju s osobama po imenu Abdul i Muhammed.

Sim0njan je ranije objavio snimku ispitivanja ter0rista koji je priznao svoju umiješanost u ter0ristički napad na koncertnu dvoranu Kr0kus u Moskvi.

Prema njeg0vim riječima, ako se sugerira da su osumnjičenici putovaIi u Ukrajinu, to bi impliciralo iIi nedostatak njihove inteIigencije ili spremnost da preuzmu eks,tremne rizike.

Prema nedavnim izvješćima ukrajinske v0jne obavještajne sIužbe, otkriveno je da je sinoćnji napad bio pomno pIanirana operacija koju je orkestriraIa Moskva. CiIj iza ovog pr0računatog poteza bio je prebaciti krivnju na Ukrajinu, eskaIirati tekući rat i prid0biti potporu za mobiIizaciju stan0vništva, čak i onih koji su u početku bili nevoIjki, da se aktivno ukIjuče u borbu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here