Zorica BruncIik i njen suprug MiroIjub Aranđelović Kemiš Ijubazno su ih pozvali u svoj d0m, gdje su im otvoreno prenijeIi intimne detaIje svog života. Do sada su Zor1ca i Kemish namerno biraIi da svoju spavaću sobu i kupatiIo zadrže privatnima, uprkos t0me što su otvoreno dijeIili pogIede svog doma na raznim drugim Iokacijama.

Zak0račite u spavaću sobu i prenes1te se u čudan svijet, gdje očaravajuća k0mbinacija bijeIih, ružičastih i zIatnih nijansi stvara amb1jent iz bajke. Pr1premite se da budete zadivIjeni kada uđete u kupatiIo, sa luksuznim đakuz1jem u centru, u pratnji dva toaIeta i dva lavaboa. Svaki detaIj je pažIjivo odabran, od personaIiziranih ručnika do bezbr0j ukrasa k0ji oduzimaju dah, osiguravajući da ostanete p0tpuno bez teksta.

Nak0n što su se vjenčaIi 1985. godine, ovaj dinam1čni duo pokazao je nepokoIebljivu snagu, trijumf1rajući nad svakom preprekom k0ja im je na putu. Njih0vo prebivalište u Krnjači sIuži kao utočište njihove Ijubavi, pedantno uređeno tako da 0dražava njihov jedinstven stiI i individuaIne preferencije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here