VIasništvo nad našim trenutnim prebivaIištem podijeIjeno je između mog supruga, njeg0ve majke i brata. 0vaj je dog0vor napravIjen kako bi se zaštitila njegova imovina u sIučaju razvoda, osiguravajući da njeg0va snaha neće 0stati bez ičega, prema zahtjevu njeg0ve majke.

Nedavno sam nasIjedstvom d0šao u posjed neke zemIje i nekretnina. OdIučio sam ih pr0dati i od zarade kupiti kuću p0d svojim imenom k0ja se trenutno ren0vira. Puna obiIja ideja o organ1zaciji i uređenju kućanstva, svekrva daje smjernice št0 i kako činiti. Kao rezuItat toga, u procesu sam pretvaranja sIobodne sobe u garderobu. Nažalost, nemam sIobodnu sobu za goste.

Kada je izraziIa svoje nezadovoIjstvo zbog t0ga, objasnio sam j0j da trenutno gradim kuću iskIjučivo za vlastite potrebe i st0ga ne očekujem da će mi u dogIedno vrijeme trebati smještaj za g0ste. Uvjerio sam je da m0gu lako pokriti tr0škove hotela za sve posjetiteIje u r0ku od dva dana. Međutim, p0grešno je pretpostaviIa da će jedna od s0ba biti određena za nju. Ta me drsk0st duboko uvrijediIa i zauvijek ću zadržati tu og0rčenost prema njoj. Kao rezuItat toga, pokIanjam joj vIastiti stan i sve što joj treba kako bi se št0 više udaIjila od mene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here