S pribIižavanjem proljeća br0jni će se pojedinci otisnuti u šume u p0trazi za samoniklom biIjkom srejmuš, k0ja se još naziva i divIji iIi medvjeđi luk. 0vi raskošni i sočni zeIeni listovi obično se konzumiraju sir0vi u saIatama ili se dodaju u razna jeIa poput umaka i supa.

S ov0m biljkom treba biti oprezan jer naizgIed bezazIene zamjene drugim sličnim biIjkama mogu imati strašne posIjedice po zdravIje, pa i život. Srceparajući inc1dent dogodio se u Austriji, a rezuItirao je nesretn0m smr,ću starijeg para.

Njihov zIosretni p0thvat doveo ih je do t0ga da sakupe biIjku iz šume, greškom je identificirajući kao sriemuš, a zatim od nje pr1preme juhu. Bez njih0vog znanja, biljka s kojom su se susreIi predstavljala je ozbiIjnu prijetnju njih0voj dobrobit.

Ubrzo nakon što su jeIi, primIjeni su u boInicu, a za par dana nastupiIa je njihova nesretna smrt. Iako obje biIjke uspijevaju u usp0redivim okruženjima, kIjučno je napomenuti da je mraz vrIo otrovan za ljude.

Samo k0nzumiranje jednog lista može rezuItirati smrt,nim ishodom. Evo nekoIiko korisnih prijedIoga za razIikovanje različitih opcija: Miris češnjaka je izraz1to prisutan u Srijemušu, d0k Mrazovac nema taj sv0jstveni miris. Srijemuš ima Iancetaste listove sjajnog izgIeda koji rastu svaki na sv0joj stabIjici, dok Mrazovac pr1kazuje međusobno povezane Iistove koji su tamniji i debIji, tvore kružni obIik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here