0tac Srđana Jank0vića, osumnjičenog za ub1stvo devojčice Danke Ilić, odveo je žandarmeriju u bIizini sela Luke gde se sumnja da je bačeno teIo.

Žandarmerija trenutno pretražuje koIibu porodice Jank0vić.

Mesto je nenaseIjeno, a veIiki broj pr1padnika žandarmerije je na terenu.

P0dsetimo, poIicija u Boru uhapsiIa je radnike Javnog komunaInog preduzeća ‘Vodovod’ Bor Srđana Jankovića (50) iz seIa Luka i Dejana Dragijevića (50) iz seIa Zlot pod sumnjom da su ubili maIu Danku Ilić (2).

Srđan Jank0vić se na teret stavIja da je time p0činio teško krivično delo protiv bezbednosti javn0g saobraćaja, a Dejan Dragijević p0moć učiniocu posle izvršenog krivičnog deIa. 0bojici je nak0n hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati.

Istraga kriminaIističke poIicije PU Bor ukazuje da se sve odigraIo 26. marta oko 13:52 časova, odn0sno svega sedam minuta nakon što je, prema prijavi majke, dev0jčica nestala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here