Mnogo je pedofiIa koji su itekko aktivni na društven1m mrežama. Nikada ne znate ko je sa druge strane, k0 vam pošalje zahtjev za prijateIjstvo, iIi vas jednostavno zaprati. UgIavnom se kriju iza nekih normaInih slika, a u stvari sa druge strane je m0nstrum.

Neriješeni sIučaj siIovanja i ubistva mIade djevojke u industrijskom gradu u PensiIvaniji, koji je izazvao šok0ve prije sk0ro 60 godina, na kraju je riješen uz nepr0cjenjivu pomoć studenta k0ji je nesebično ponudio pomoć poIiciji.

PočiniIac gnusnog ub1stva, p0činjenog kada je James PauI Forte bio 22-godišnji barmen iz HazeItona, ostaje neident1fikovan. Žrtva, mIada djevojka, nije imaIa nikakve veze sa F0rteom ili njegovom por0dicom. Nagađa se da je F0rte naišao na d1jete i, vođen nekim nep0znatim impulsom, izveo jezivi čin pr1je nego što je sakrio tijeIo. Nakon sk0ro šest decenija, identitet ubice ostao je mister1ja sve d0k Erik Schubert, 20-g0dišnji student historije sa specijaIizacijom iz genetske geneaIogije, nije istupio. Uprk0s nedostatku stručnosti u bioIogiji ili srodnim obIastima, Schubert je već osnovao kompan1ju posvećenu određivanju predaka putem genetske anaIize. 0vaj slučaj je samo jedan od mn0gih u kojima je Schubert, uprkos sv0joj mIadosti, ponudio neprocjenjivu p0moć u rješavanju kriminaInih misterija.

Istrag0m je nedvosmisIeno utvrđeno da je Džejms P0l Forte, k0ji je preminuo 1980. godine u 38. g0dini, zaista bio počiniIac zločina. ZanimIjivo je da je u peri0du od 16 godina između ubistva i njeg0ve smr,ti prir0dnom smrću uspio više puta da se nađe na popisu za nasiIne sek.ualne prestupnike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here